Mitä on LVI-suunnittelu ?

Ensiaskel terveen kiinteistön rakentamisessa ja peruskorjaamisessa on hyvä
ja laadukas suunnittelu.

LVI-suunnittelija suunnittelee rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjes-
telmiä. Se on vaativa ja monimuotoinen tehtävä, jonka tavoitteena on suunni-
tella toimivia ja tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia asiakkaan tarpeista läh-
tien. Suunnittelussa on huomioitava myös rakennusvaiheet ja asennukset
sekä ympäristö, elinkaari- ja kustannuskysymykset. LVI-suunnittelulla on
aivan oma merkityksensä kestävien ja turvallisten ratkaisujen aikaansaami-
seksi. Mitä suuremmista uudis- tai korjausrakentamiskohteista on kyse, sitä
tärkeämpi merkitys on huolellisella ja ammattitaitoisella suunnittelulla.

LVI-suunnittelussa kannatta käyttää osaavaa ja luotettavaa suunnittelijaa.
Kun suunnitelma on valmis, voi urakkatarjouksia pyytää alan urakoitsijoilta,
jolloin saa kokonaiskuvan LVI-urakan hinnan muodostumisesta sekä eri ma-
teriaalivaihtoehdoista. On hyvä pitää mielessä, että edullisin tarjous ei aina
ole se paras vaihtoehto, vaan kannataa harkita yhdessä asiantuntijan kanssa,
mikä vaihtoehto muodostaa laadun ja hinnan suhteen parhaimman ratkaisun.

Hyvä LVI-suunnitelma on jo pitkälle tehty työ. Vastuunsa tuntevan asiantun-
tijan käyttö näkyy lopputuloksessa – suunnittelija voi auttaa oikeiden valinto-
jen tekemisessä, jolloin monelta turhalta virheeltä voidaan välttyä. Hyvään
sunnitteluun käytetty sijoitus tulee tällöin korkojen kanssa takaisin.