Tervetuloa LVI-maailmaan !

Lämpö

Lämmitysjärjestelmän valinta on yksi tärkeimmistä perusratkaisuista kiinteis-
tön käyttöä, elinkaarta ja kustannuksia ajatellen. Rakennuksen lämmityskus-
tannukset muodostavat yhden merkittävimmistä kuluista vuositasolla, joten
sen valinta on syytä tehdä huolella ja harkitusti.

Vesi

Puhdas- ja jätevesijärjestelmien käytännöllisyys, viranomaismääräykset ja ma-
teriaalivalinnat sekä kalusteiden kuluttavuus asettavat omat haasteensa toimi-
van ja taloudellisen kokonaisuuden aikaasaamiselle.

Ilmastointi

Terveellinen sisäilma on oleellinen terveytemme ylläpitäjä. Se miten aistimme
huoneilman vaikuttaa myös suoraan viihtyvyyteemme.

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät (mm. lämpötila, kosteus, hiilidiok-
sidi, pöly, mikrobit ja kemialliset epäpuhtaudet), joten ilmanvaihdon suunnitte-
lun merkitystä ja järjestelmän oikeanlaista käyttöä sekä säännöllistä huoltoa ei
voida liiaksi korostaa.